The Kai Team

 

 

Jonathan Smith

Cofounder & CEO

Jane Decker

Cofounder & COO

Dan Rye

Cofounder & CTO